Corona

Op deze pagina vindt u alle informatie over het actuele COVID-19 (Corona) virus.

Momenteel is de praktijk: beperkt GEOPEND

23-3-2020
Zojuist is bekend geworden dat direct face-to-face contact niet meer is toegestaan. Vanaf dit punt moeten we fysiotherapie via een digitale weg gaan inzetten, dit kan ook per telefoon. In enkele gevallen, mag met toestemming van eer arts (verwijzing) er nog wel face-to-face contact zijn, mits dit voldoet aan de landelijke RIVM richtlijnen.

Als praktijk gaan we een moeilijke tijd tegemoet, we hopen dat wij uw steun en vertrouwen, ook in tijden van deze corona-crisis gewoon mogen blijven ervaren. Ondanks verdere sluiting van onze mogelijkheden kunnen wij u ok over een afstand prima helpen en ondersteunen! Vanaf dit moment ga ik zo snel mogelijk de website veranderen naar de nieuwe setting/wetgeving.

Alle reeds gemaakte afspraken worden a.s. gebeld en geëvalueerd. Iedereen krijgt persoonlijk bericht.

Loopt u een blessure op of heeft u persoonlijke klachten? bel ons, wij helpen u graag op weg met de juiste tips, adviezen en oefeningen!
Momenteel lijkt de wereld in de houdgreep genomen door het Corona virus. Het virus grijpt hard om zich heen en dagelijks komen er maatregelen bij om verdere verspreiding, maar vooral de drukte in de ziekenhuizen, te reduceren. Als praktijk hebben wij dagelijks te maken met vragen van klanten en onduidelijkheden als het gaat om wel-of niet open (mogen) zijn van de praktijk. Deze pagina is geopend om u, als cliënt, te informeren over de stand van zaken.

Maatregelen:

# Meermaals daags extra reinigen deurklinken
# Al maanden is het mogelijk om in de praktijk-keuken uw handen te wassen en desinfecteren!
# Afdrogen kunt u doen met papieren handdoekjes welke nadien in een afgesloten prullenbak kunnen worden gegooid
# We groeten u verbaal, momenteel schudden wij geen handen.
# De therapeut reduceert waar mogelijk lichamelijk contact, nog meer als normaal, wordt er gewerkt met oefeningen.
# Mocht de behandeltafel gebruikt worden dan desinfecteert de therapeut deze tafel voor gebruik.
# Eventueel kunt u gebruik maken van de optie tot contact per video-call, via een speciaal daarvoor bedoelde app.

Wat vragen wij van u?

# Kom alleen naar de praktijk als u zich fit voelt, wij kunnen u ook (video-)bellen als alternatief.
# Informeer ons als u in contact bent geweest met een geïnfecteerd persoon of indien u zelf positief bent getest op het virus.
# Bent u (recent) in een risico gebied geweest? overleg dan vooraf, telefonisch met uw therapeut
# Kom naar de praktijk met 2 handdoeken
# Nies of hoest in uw elleboogholte
# Was bij binnenkomst in de praktijk uw handen en droog deze af met papieren doekjes
# Voorkom waar mogelijk het komen met meerdere personen naar de praktijk, tenzij u niet zelfstandig kunt reizen.
# Kom waar mogelijk zoveel mogelijk omgekleed naar de praktijk, in bijvoorbeeld gepaste sportkleding
# Mocht u komen revalideren: start direct na het desinfecteren van uw handen met uw warming-up op de beschikbare fietsen/hometrainers.

Waarom is RozaFysiotherapie WEL open?

# We handelen naar advies van de (lokale-) overheid, her RIVM en onze beroepsgroep, deze spreken nog niet van het verplicht sluiten.
# RozaFysiotherapie neemt deze situatie serieus en doet alles aan verdere verspreiding van dit virus.
# Door toegankelijk te blijven reduceren we de toestroom van bewegingsapparaat gerelateerde klachten naar bijvoorbeeld de huisartsen of spoedeisende hulp.
# Daar waar RozaFysiotherapie een eenmanspraktijk is, kunnen we beter waarborgen dat er minder kans is op onderling contact