Fysiotherapie, hoe werkt het?

Het is op twee manieren mogelijk om bij ons voor fysiotherapie te komen.imagesPF4KI50F
1. Via “directe toegankelijkheid fysiotherapie”(DTF), kunt u zonder langs de huisarts te gaan direct naar ons toekomen. U kunt ons in dit geval bellen voor een afspraak.
2. Via verwijzing (of met verwijsbrief) van huisarts of specialist.

Na binnenkomst in de praktijk kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut zal u ophalen voor aanvang van de behandeling.
Wij vragen u ca. vijf minuten voor het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bij het eerste bezoek vragen wij u uw zorgpas mee te nemen: daarnaast bij elke behandeling een grote handdoek voor op de behandeltafel.

Tijdens het eerste contact zal uw fysiotherapeut beginnen met het opnemen van uw naam- en adres gegevens in de administratie. Verder zal uw BSN-nummer gevraagd worden, hiermee kan de fysiotherapie praktijk communiceren met uw zorgverzekeraar.

Verwijzing van arts of specialist:
Indien u op verwijzing door een arts bij ons voor behandeling komt zal de fysiotherapeut met uw toestemming beginnen met een kort vraaggesprek (anamnese) en een  lichamelijk onderzoek.
Dit lichamelijk onderzoek is van belang voor het vaststellen van actuele gegevens over uw klacht/blessure.
Met deze onderzoeksgegevens kan uw therapeut vervolgens een behandelplan opstellen en dit met u bespreken.

Directe toegankelijkheid fysiotherapie:
Indien u direct naar de fysiotherapeut gekomen bent,  begint de fysiotherapeut ook met een kort vraaggesprek; dit eerste vraaggesprek dient om te beoordelen of fysiotherapie is geïndiceerd (screening).
Zodra er geen indicatie is voor fysiotherapie wordt u  geadviseerd omtrent mogelijke vervolgstappen.
Indien er wel een indicatie is voor fysiotherapie zal uw fysiotherapeut de stappen van het vraaggesprek (anamnese), onderzoek en behandelplan volgen zoals bij toegang mèt verwijzing.

Verslaglegging en administratie:
RozaFysiotherapie streeft naar snelle en volledige communicatie met andere zorgverleners (huisarts/specialist). Bij aanvang en na afloop van de behandelperiode wordt een verslag gestuurd naar uw huisarts of verwijzer. Dit gebeurt uitsluitend met uw medeweten en toestemming. Dit verslag is van belang voor evt. behandeling in de toekomst en voor overleg tussen uw huisarts en andere medisch specialisten of zorgverleners.

Een behandeling bij RozaFysiotherapie duurt 30 minuten, in deze 30 minuten zit ook administratie tijd begrepen. Nauwkeurige verslaglegging en administratie zijn van belang voor het doelgericht en systematisch werken aan uw herstel. Mogelijk is daarom  de behandeling  iets korter is dan 30 minuten: wij vragen uw begrip hiervoor.

Betaling
De factuur voor de fysiotherapie zittingen wordt in eerste instantie naar uw verzekeraar gestuurd. Uw ziektekostenverzekeraar beziet uw recht op vergoeding van de genoten zorg. Mogelijk komen  uw klachten voor op een lijst van chronische aandoeningen: u kunt in dat geval recht hebben op een vergoeding, ook als  u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Nadat uw verzekeringsmaatschappij  heeft  beoordeeld of u recht heeft op vergoeding, betaalt deze de tarieven van genoten zorg rechtstreeks aan RozaFysiotherapie. Indien er geen recht is op vergoeding, krijgt u van RozaFysiotherapie een factuur voor de genoten zorg. Deze factuur wordt maandelijks verstuurd: wij vragen u deze binnen 30 dagen  te voldoen op ons rekening nummer.