Uw eerste afspraak

Als u via de website of telefonisch een afspraak heeft gemaakt wordt er geprobeerd op zeer korte termijn een afspraak in te plannen.
Tijdens deze eerste afspraak is er een vraaggesprek waarin verhelderd wordt wat de ervaren problemen zijn en wat hiervan de consequenties van zijn.
Daarnaast wordt er door gerichte vragen geprobeerd uw klacht in kaart te brengen en zo een mogelijk onderzoek richting te geven.

Mogelijk is het alvorens het gesprek aan te gaan een korte screening nodig, vaak ook in de vorm van vragen.
Indien u met verwijzing een afspraak maakt is een screening (vaak) niet nodig, zodra u via directe toegang naar de fysiotherapeut toekomt is een screening verplicht.

Na een eventuele screening en een vraaggesprek zal er besloten worden of er een fysiotherapeutisch onderzoek nodig is.
Dit onderzoek geeft richting aan de fysiotherapeutische diagnose en zal uiteindelijk helpen in het begrijpen en vervolgens verhelpen van lichamelijke klachten.

Wij vragen u vriendelijk om tijdens uw eerste bezoek de volgende dingen mee te nemen:
– Een identificatiemiddel (rijbewijs, paspoort of ID-kaart)
– Verzekeringsbewijs/zorgpas
– Indien van toepassing: verwijzing en overige meegekregen documenten
– Een grote (strand)handdoek voor op de behandeltafel (elke zitting meenemen svp)
– Eventueel een medische CV of belangrijke (medische)informatie.