Vragenlijsten

Onder deze menu keuze kunt u verschillende vragenlijsten vinden. Uw fysiotherapeut kan u vragen een van deze lijsten in te vullen.

Waarom maakt RozaFysiotherapie gebruik van deze vragenlijsten?
We streven naar een zo effectief mogelijke behandeling: de vragenlijsten kunnen bijdragen aan evaluatie van het behandeleffect. Door deze vragenlijsten kunnen we “objectief” bezien wat het effect van een behandeling is. Veel van de gebruikte vragenlijsten kunnen zowel als start-meting gebruikt worden, maar ook later als tussentijdse evaluatie of eindmeting. RozaFysiotherapie hecht veel waarde aan testen en metingen, daarnaast stellen veel zorgverzekeraars dit verplicht.

Moet ik het formulier digitaal insturen?
Dit werkt het snelst en is daarnaast ook een milieu bewuste keuze. Uiteraard is het ook mogelijk om de vragenlijsten te printen via PDF, en deze vervolgens handmatig in te vullen! Net waaraan u de voorkeur geeft.

Welke vragenlijsten zijn er momenteel online beschikbaar?
Momenteel worden de vragenlijsten gelinkt aan onze website, hierdoor is het totale aanbod van digitale vragenlijsten nog klein. Binnen enkele weken hopen we het aanbod te vergroten.
Momenteel zijn beschikbaar:
Visual Analog Scale (VAS)
Patiënt Specifieke Klachten (PSK)