Tevredenheidsonderzoek

Meting van de cliënt tevredenheid middels de CQI-vragenlijst

Om onafhankelijk en continue kwaliteit en cliëntervaringen te meten vragen wij elke cliënt na afloop van een behandelperiode om een korte vragenlijst in te vullen.Logo%20MediQuest
Hiervoor hebben wij een contract met Mediquest een gespecialiseerd bedrijf in het meten van deze factoren.

Voor het afnemen van deze vragenlijst hebben wij uw emailadres nodig en toestemming om dit emailadres te gebruiken. Na uw toestemming zal binnen korte tijd een vragenlijst naar uw email adres opgestuurd worden.

Waarom is deze vragenlijst zo belangrijk?
• De uitkomst van de vragenlijst is van belang om een opnieuw contract te verkrijgen bij uw verzekeraar.
• De uitkomst van de vragenlijst stelt RozaFysiotherapie om behandeling en diensten te verbeteren.
• De respons op de vragenlijst is eveneens een onderdeel van de contracteringsperiode voor het opvolgende jaar.

Wat vragen wij van u, de cliënt?
• U helpt ons door toestemming te geven voor het gebruik van uw emailadres en de vragenlijst naar waarheid in te vullen.
• Door uw medewerking aan de korte vragenlijst helpt u ons in het verbeteren van kwaliteit
•  Door uw medewerking helpt u ons aan de verwacht respons van uw zorgverzekeraar

Heeft u vragen over de vragenlijst? Neem contact met ons op via het contactformulier en wij helpen u graag verder!