Tarieven

Hier vindt u de hoofdregels over vergoeding van de kosten van de behandeling tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziektekostenpolis.

Vrije tarieven voor de fysiotherapeut
De overheid wil met een ‘vrije markt’ de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2005 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. In 2005 veranderde dit. Nu bepalen de zorgverzekeraars en fysiotherapeuten het tarief.

Wat betekent dit voor u?
RozaFysiotherapie heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars.
Kunnen wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren, dan ontvangt u van ons geen factuur. Uw fysiotherapie kosten worden rechtstreeks aan ons vergoed door uw zorgverzekeraar.
De onderstaande tarievenlijst is dan voor u minder van belang.

Tarieven
De tarieven lijst is voor u wel van belang indien :
– U niet of onvoldoende aanvullend bent verzekerd (zie uw polisvoorwaarden). In dat geval ontvangt u van ons een factuur en u deze dient u zelf aan RozaFysiotherapie te voldoen.
– Uw verzekeraar geen contracten met individuele praktijken afsluit. De factuur dient u zelf aan ons te voldoen, maar u kunt deze wellicht (achteraf) zelf bij uw zorgverzekeraar declareren.

Indien u niet – of niet volledig – verzekerd bent voor fysiotherapie gelden bij RozaFysiotherapie de volgende tarieven. Deze tarieven zijn mede gebaseerd op de tarieven van zorgverzekeraars en kunnen daardoor verschillen van tarieven in andere praktijken.

 

Tarieven per 1 januari 2022
Code: Verrichting: Tarief:
1000 Zitting fysiotherapie €37,-
1001 Zitting fysiotherapie inclusief uitbehandeling €52,-
1864 Screening, anamnese en onderzoek €49,-
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €42,-
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling €64,-
xxxx Niet nagekomen zitting: 75% van het zittingstarief (Zorgverzekeraars dekken dit bedrag niet) 75%
Tarieven zijn gebaseerd op het “kostprijsonderzoek paramedische zorg” (GUPTA) en mede bepaald door de extra kosten welke veroorzaakt worden door COVID (schoonmaak, PBM etc.) Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op de NIET-verzekerde zorg. Voor de verzekerde zorg maken wij afspraken met uw zorgverzekeraar.

 

 

 

Betalingsvoorwaarden:

 

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Het bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL84 ABNA 0425640965 ten name van “RozaFysiotherapie” te Hellevoetsluis. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen te voldoen aan RozaFysiotherapie. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief een betaling van u hebben mogen ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

Ben ik verzekerd voor fysiotherapie?

Niet geblesseerd, maar toch een massage nodig? Of heeft u het gewoon druk op het werk, en wilt u even ontstressen?
Voor massage therapie kunt u terecht bij Massage-it (www.massage-it.nl). Massage is in tegenstelling tot fysiotherapie vaak NIET te declareren bij uw zorgverzekeraar!

Betalingsvoorwaarden:
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet, of niet tijdig, geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht (75% van het zittingstarief)
  2. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  3. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 425640965  (IBAN: NL84 ABNA 0425 6409 65) t.n.v. RozaFysiotherapie te Hellevoetsluis. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  4. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, verzenden wij een aanmaning. Deze aanmaning geldt als ingebrekestelling.
  5. De aanmaningsbrief stelt cliënt in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  6. Indien niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief de betaling door ons is ontvangen, is cliënt in verzuim. Vanaf dat moment worden kosten in rekening gebracht. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  7. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.